Steeds meer docenten werken online met het toetsprogramma Quayn. Nu leerlingen steeds vaker thuis leren, is het ondoenlijk continu op afstand realtime les te geven en met deze leerlingen in contact te blijven over het verrichte werk. Je wilt leerlingen de kans geven onbeperkt te oefenen, waarbij ze zelf tijdens de toets en na afloop zien wat er goed en minder goed ging. Maar je wilt ook dat leerlingen dat kunnen doen op een moment dat hen dat schikt. En dat ze direct tijdens en na afloop van een toets een geautomatiseerde feedback krijgen. Quayn heeft allerlei mogelijkheden ingebouwd, om dit zogenaamde formatieve toetsen vorm te geven.

Op donderdag 23 april geef ik een webinar voor docenten die al met Quayn werken en die willen zien hoe je deze formatieve mogelijkheden inregelt en hoe dat eruit ziet in de praktijk. Ik een uur tijd laat ik zien hoe je de diverse vormen van formatieve toetsen inzet: met feedback, adaptief, at random, met voorlezen aan, met een ondersteunende woordenboekkoppeling; ze komen allemaal langs. Ik volg hierbij de onderwerpen uit de hoofdstukken 3, 4, 6 en 7 uit mijn Cursusboek Quayn – deel II.
Kosten: € 75,00 (incl. btw)

webinar_quayn_formatief

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Het opzetten van een gemetadateerde vragenbank, met als doel betere feedback op maat te kunnen geven
  • Het inregelen van een at random toets, al dan niet op basis van onderwerpen
  • Het maken en afnamen van een adaptieve toets
  • Gebruikmaken van YouTube en SchoolTV, voor het ontsluiten van ‘leerstof‘ tijdens de oefentoets
  • Het exporteren van toetsen naar bijvoorbeeld Kahoot of Socrative
  • Het inregelen van het voorlezen voor taalzwakke en dyslectische leerlingen
  • De koppeling van een ondersteund woordenboek aan een toets
  • Het gebruiken van een oefentoetsenbank en het openzetten van voldoende oefentoetsen voor de leerlingen, onder meer via batch-planningen
  • Ook laat ik zien hoe je ziet dat leerlingen hebben geoefend en hoe ze daarbij hebben gescoord, bijvoorbeeld op basis van het ingestelde cognitieve niveau

>> Aanmelden via OnderwijsmetICT.nl
>> Informatie bij het Cursusboek Quayn – deel II

Quayn_deel2_cover_750

 

Advertentie