Deze week wordt wereldwijd aandacht besteed aan de vrije uitwisseling van leermaterialen, lessen en toetsen. In Nederland is vrije uitwisseling meerdere keren geprobeerd en eigenlijk is alleen het door de overheid betaalde Wikiwijs nog overeind gebleven. In de universitaire wereld zijn de zogenaamde MOOC’s (open online courses) een klein succes. Ontwikkelen van goede gratis lessen en het uitwisselen daarvan, is prijzig gebleken en vraagt om een lange adem. Een probleem is dat niet alle docenten ontwikkelvaardigheden in hun lerarenopleiding hebben meegekregen. Tenslotte is het ontwikkelen van kwalitatief goede lessen en toetsen best een uitdaging.

open_educationweek383

Sites die aandacht besteden aan de Open Education Week:

 • OpenEducation.org
  Engelstalig. Ingang voor alle open education evementen, wereldwijd.
  >> Naar site
 • Kennisnet 
  Jan-Bart de Vreede, mede-grondlegger van het Nederlandse Wikiwijs wordt deze week geïnterviewd. Hij zegt het erg duidelijk: “Onderwijsmateriaal, hoe open dan ook, is nooit gratis. Iemand heeft er tijd en energie in gestoken. En het onderhoud ervan kost ook geld”
  >> Naar interview
 • Wikiwijs
  Hier kunnen docenten leermaterialen ontwerpen en met elkaar delen. Toetsen die daar gemaakt worden, moeten worden afgespeeld in een omgeving van derden. Quayn kan via QuaynOffline deze toetsen inlezen, zodat u ze ook kunt afnemen. Wikiwijs heeft een wedstrijd uitgeschreven voor docenten: stuur je eigen lessen in.
  >> Naar artikel bij Wikiwijs
 • VO-Content
  Deze website verwijst uiteindelijk door naar bovenstaande Wikiwijs-ontwikkelwedstrijd. VO-Content ontwikkelt zelf ook binnen Wikiwijs.
  >> Naar website VO-Content

In principe kunnen alleen onderwijsinstellingen ‘geheel gratis’ leermaterialen maken (uurkosten zitten dan binnen de aanstelling) en met elkaar uitwisselen. Nadeel is dan meestal dat er geen of weinig eindredactie plaatsvindt op inhoud, metadatering en spelling. Ook zullen bronnen meestal nog gemaakt moeten worden of moeten worden ingekocht. Dat maakt dat commerciële leermaterialen en toetsen ook altijd zijn voorzien van een prijskaartje. Een tussenvorm kan het uitwisselen zijn van leermiddelen binnen commerciële omgevingen.

Voorbeelden van dergelijke systemen om eigen materiaal te delen met anderen:

quayn_delen
In Quayn kunt u zelf aangeven met welke andere instelling(en) u uw toetsen wilt delen.

Er zijn ook gratis omgevingen met uitwisselmogelijkheden:

 • YouTube | honderden docenten delen hun video-trainingen met collega’s
 • Soundcloud | podcasts kunt u hier maken en delen met anderen
 • Slideshare | hier deelt u presentaties met collega’s

Vanuit opdendrieberg geven we trainingen aan scholen(groepen) die hun toetsen gestructureerd met elkaar willen delen vanuit Quayn.
[ naar informatie bij training ] [ naar trainingingstraject digitaliseren en delen ]

digitaliserenendelen
Voor het ontwikkelen én delen volstaat niet één middag training.

 

Advertentie