Afgelopen week kwam in de update 1.6.9.0 in Quayn een mooie nieuwe functie beschikbaar: u kunt een al dan niet ingepland project terughalen naar het stadium van arrangeren. Omdat daar nu ook nieuw is dat u een vraag in de Editor kunt openen en daar kunt aanpassen vanuit een arrangement en u het arrangement weer als Project kunt terugzetten, kunt u vanaf nu een Project achteraf aanpassen.

cursusboek_update

Dit kunnen aanpassen was een veel gevraagde functie, maar u moet bedenken dat dat wel consequenties heeft voor de analyses. Aangezien ook de planningen gekoppeld blijven, kan het gebeuren dat een deel van de cursisten een iets andere toets maakt dan een eerste groep, die de toets maakten voordat u iets ging wijzigen. Uitslagen vergelijken wordt daarmee wel wat tricky. Ziet u echter een grote fout in een vraag, dan kunt u die nu herstellen, zonder de toets opnieuw te hoeven arrangeren. Ook kunt u kleine aanpassingen doen in ene toets en die voor een volgend jaar opnieuw inplannen. En dat bespaart uiteraard veel tijd en moeite. Om een Project te kunnen aanpassen, moet u wel zelf de maker/beheerder zijn van de itembank waarin deze items staan. Het aanpassen van Projecten van anderen blijft uiteraard niet mogelijk. Projecten die u uploadt vanuit WinToets/QuaynOffline kunt u dus ook niet op deze wijze aanpassen. De projecten moeten echt vanuit een itembank in Quayn zijn gearrangeerd.

Meer nieuwe mogelijkheden
Andere vernieuwingen betreffen het tonen van de totaaltijd van arrangement (mits deze tijd per vraag is ingesteld) en het aantal punten dat voor dit arrangement behaald kan worden. U kunt zo zien wat de verwachte doorlooptijd van de toets is.

3xnieuw_quayn.jpg
[ 3x nieuw bij Arrangeren: item aanpassen, verwachte totaaltijd en totaal te behalen punten ]

Batch werktijd toevoegen
Via WinToets 5 (of de begin 2020 verwachte opvolger QuaynOffline) is het mogelijk alle vragen in een toets in één keer alsnog te voorzien van hun verwachte werktijd. Dit kan op basis van een vooraf in te stellen aantal secondes per vraagtype. Wij verzorgen [ trainingen ] waarin we dat soort batchhandelingen met een groep auteurs/docenten kunnen doornemen en oefenen. Heeft u veel toetsen zonder daarin de werktijd te hebben aangegeven, dan moet u het aanbrengen daarvan eigenlijk wel automatiseren, omdat het anders te veel tijd gaat kosten om dat vraag voor vraag te gaan doen.

editor_werktijd.jpg[ opties in de Editor van QuaynOffline (bèta) voor het batchgewijs aanbrengen van de verwachte werktijd per vraag ]

>> Training aanvragen bij opdendrieberg
>> Cursusboeken bij Quayn – deel I en II

 

Advertentie