De meeste gebruikers van Quayn gebruiken het enkel voor het online maken en afnemen van toetsen. Het gebruik beperkt zich daarbij bijna altijd tot online afname via Quayn zelf. Quayn kan echter ook gebruikt worden voor het uitserveren van toetsen naar allerlei andere soorten van applicaties én naar papier.

Voorkom dat u toetsen in elke andere applicatie weer opnieuw moet gaan invoeren. Gebruik in dat geval Quayn als een centrale toetsdatabase. Eenmaal ingericht en gevuld, kunnen selecties (arrangementen) op maat klaargezet worden voor de te kiezen vormen van output. Bij veel van deze exports wordt nu nog WinToets 5 of QuaynSupport (offline) ingezet, maar begin 2020 wordt de opvolger daarvan verwacht: QuaynOffline. QuaynOffline en WinToets 5 kennen beiden een krachtige converter voor het uitvoeren van batchhandelingen als zoeken-en-vervangen en het in één keer aanbrengen van instellingen voor reeksen van toetsen.

De komende jaren worden veel van deze functies ook in Quayn zelf ingebouwd, waardoor deze applicaties steeds minder vaak nodig zullen zijn. Zo gauw dat mogelijk wordt, zullen we dat hier en in onze cursusboeken beschrijven. Wij verzorgen [ trainingen ] bij alle vormen van exports, zoals in het boek beschreven.

cursusboek_quayn_deelII

In het Cursusboek Quayn – deel II, beschrijf ik allerlei exports vanuit Quayn (deels via WinToets/QuaynOffline):

 • Als Quayn.
  Te gebruiken binnen Quayn, WinToets 5 en op termijn QuaynOffline. Via de Delen-optie kan elke toetsmap gedeeld worden met collega’s, zowel binnen als buiten de instelling, mits die werkt met Quayn. Zie hoofdstuk 1-4 en deel I.
  Afname geschiedt via: Quayn
 • Als Word.
  Bij de afdrukoptie wordt Word gestart en daarin worden drie of vier documenten aangemaakt: vragenblad, antwoordblad, nakijkblad en toetsmatrijs. Zie deel I.
  Afname geschiedt via: papier
 • Als toetslink.
  Voor een koppeling binnen elke website, lms of elo. Werkt u daarbij met Entree of SURFconext, dan hoeft de kandidaat niet in de Quayn Cursistenportal apart ook in te loggen. Dat werkt dan via single sign-on. Zie hoofdstuk 9.
  Afname geschiedt via: Quayn
 • Als SCORM.
  Voor koppeling aan een lms of elo. Hierbij wordt een player meegeleverd binnen de SCORM-zip. Elk SCORM-pakket kan weer in Quayn of WinToets terug ingelezen worden. Zie hoofdstuk 9.
  Afname geschiedt via: de elo of lms waarin de zip is ingelezen
 • Als IMS QTI of Excel of csv.
  Voor het exporteren van toetsen naar een andere toetsapplicatie. Importeren is ook mogelijk. Zie hoofdstuk 9.
  Afname geschiedt via: de applicatie waarin de vragen zijn ingelezen

figuur09-12_quayn_boekII
[ één van de vele exports vanuit Quayn en daarna via WinToets/QuaynOffline. In dit geval naar: IMS QTI 2.1. Deze export levert een zip-bestand op ]

 • Als toetsapp.
  Quayn kan via WinToets/QuaynOffline wegschrijven naar: Kahoot, Socrative, Quizlet, Loudly, Udemy en veel meer. Meestal wordt daarbij een Excel aangemaakt in het juiste app-formaat. Zie hoofdstuk 9.
  Afname geschiedt via: de applicatie waarin de vragen zijn ingelezen

boek_deelII_Image28b
[ Quayn kan via WinToets/QuaynOffline wegschrijven naar een Kahoot- of Socrative-sjabloon en daarna kunnen alle vragen in één keer in de app worden ingelezen ]

Optimaliseren van toetsen voor type output.
Omdat u online meestal meer met gesloten vragen wilt werken (zeker bij formatieve toetsen) en op papier soms vaker met open vragen, is het verstandig van toetsen meerdere varianten te maken. Hierdoor kunt u snel schakelen van summatief naar formatief en de ene keer via een app oefenen en de andere keer weer via Quayn zelf.

Hiervoor kunt u in Quayn het beste aparte mappen maken met daarin de voor elk type output de daarvoor geoptimaliseerde toetsen. WinToets/QuaynOffline filtert wel volautomatisch alleen die vraagtypes uit, die geschikt zijn voor de gekozen output, maar bijvoorbeeld een app als Kahoot kan slechts een maximaal karakters in het vraagvak aan. Beter is het dus direct daarvoor geoptimaliseerde toetsen te maken. Dus korte en simpele vragen bij gebruik in een app en vragen met meer leesbronnen als die voor papier zijn bedoeld. Zorg er in ieder geval voor dat u elke toets in Quayn invoert, zodat u in een aantal jaren een grote verzamelingen (oefen)toetsen opbouwt.

Een toetsvraag op papier is zelden direct geschikt voor gebruik op een beeldscherm. Gaat u toetsen omzetten van Word naar Quayn, maak dan direct verschillende varianten. Open vragen zijn vaak prima in meerdere gesloten vragen om te zetten. Zorg in ieder geval dat bij afname via een beeldscherm, de cursist niet te veel bronnen en tekst in één scherm wordt aangeboden. Splitsen is hier het toverwoord.

In 2020 komen we met een apart ‘Cursusboek Toetsconstructie’, waarin we allerlei voorbeelden van omzetten zullen tonen. Interesse kunt u al doorgeven via [ dit formulier ].

geschiedenis_output[ voorbeeld van een mappenstructuur, met de toetsen geoptimaliseerd voor de output: apps – gesloten – open | voorbeeld: geschiedenis – tijdvak 2 ]CURSUSBOEK

Het Cursusboek Quayn deel II is verkrijgbaar via onze [ webshop ]. Onderwijsinstellingen kunnen het ook op [ factuur ] bestellen. In januari 2020 verschijnt het Cursusboek Formatief Toetsen. Hierin laten we zien hoe u formatieve toetsen ontwikkelt en inzet binnen zo’n 25 verschillende toetsapplicaties. Ook hierin zal Quayn uitgebreid aan bod komen.

De delen I en II zijn los en met korting als set verkrijgbaar. Naast een papieren variant is er ook een online versie van het boek verkrijgbaar. Schaft u de laatste aan, dan krijgt u een half jaar online toegang tot het boek en de links naar de presentaties per hoofdstuk.Toetsbureau opdendrieberg
 wil met deze reeks van boeken een brug slaan tussen alle theorie rond summatief en formatief toetsen én het in de praktijk brengen hiervan én het leren ontwikkelen van de gewenste oefentoetsen. Wij verzorgen ook [ trainingen ] rond het opzetten van een instellingsbrede itembank en geven basistrainingen bij onze cursusboeken.

Quayn_deel2_cover_750

 

Advertentie