Op alle bijeenkomsten en congressen over formatief leren wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van adaptief toetsen. Er zijn echter maar weinig programma’s waarmee je deze droom werkelijk kunt verwezenlijken. Eén van de programma’s die adaptieve routes in een toets kan aanbieden is Quayn. Het mooie is dat het helemaal niet zo moeilijk is dergelijke toetsen te maken. Quayn kent daarvoor twee vormen van adaptiviteit binnen een toets: ‘multistage testing’ en ‘computer adaptive testing’.

cursusboek_quayn_deelII

In hoofdstuk 7 van ons Cursusboek Quayn – deel II, laten we uitgebreid zien hoe u dergelijke toetsen maakt. Door de koppelingen van Quayn aan elo’s en binnenkort ook aan magister.me, is het mogelijk adaptieve toetsen ook daarin op te nemen.

Globaal gaat het om de volgende stappen:

  • Bepaal vooraf de te gebruiken niveaus op een schaal van 0-9,
    bijvoorbeeld 1, 2 en 3.
  • Maak voldoende vragen van elk niveau en metadateer die daarvoor.
    Hiervoor is het 26e metadataveld standaard beschikbaar.
  • Stel bij het arrangeren of inplannen de voorwaarden voor de afname op:
    wanneer wisselen, hoe streng de grens voor wisselen beoordelen, e.d.

quayn_deelII_hoofdstuk7
  [ hoofdstuk 7 geeft met een stukje theorie bij het onderwerp ]

quayn_deelII_hoofdstuk7-2
  [ we gaan ook in op hoe u analyses van adaptieve toetsen moet lezen ]

CURSUSBOEK
Het Cursusboek Quayn deel II is verkrijgbaar via onze [ webshop ]. Onderwijsinstellingen kunnen het ook op [ factuur ] bestellen. In januari 2020 verschijnt het Cursusboek Formatief Toetsen. Hierin laten we zien hoe u formatieve toetsen ontwikkelt en inzet binnen zo’n 25 verschillende toetsapplicaties. Ook hierin zal Quayn uitgebreid aan bod komen.

De delen I en II zijn los en met korting als set verkrijgbaar. Naast een papieren variant is er ook een online versie van het boek verkrijgbaar. Schaft u de laatste aan, dan krijgt u een half jaar online toegang tot het boek en de links naar de presentaties per hoofdstuk.Toetsbureau opdendrieberg
 wil met deze reeks van boeken een brug slaan tussen alle theorie rond summatief en formatief toetsen én het in de praktijk brengen hiervan én het leren ontwikkelen van de gewenste oefentoetsen. Wij verzorgen ook [ trainingen ] rond het opzetten van een instellingsbrede itembank en geven basistrainingen bij onze cursusboeken.

Quayn_deel2_cover_750

Advertentie