Deze week is bij ons het tweede deel verschenen van onze reeks cursusboeken bij Quayn. De twee cursusboeken samen geven u alle geheimen prijs, voor als u wilt gaan werken met de online toetsapplicatie Quayn. Alle ins en outs komen langs en de hoofdstukken zijn weer voorzien van een introductievideo, duidelijke opdrachten, schema’s, stappenplannen en andere afbeeldingen.

In deel II gaan we er vanuit dat u de onderwerpen van deel I beheerst. Op [ YouTube ] staat bij elk hoofdstuk een kort introductiefilmpje, ook vrij in te zien voor wie het boek niet heeft.  We verzorgen trainingen bij elk onderwerp uit onze boeken.

cursusboek_quayn_deelII

INHOUD
In het tweede boek wordt in drie delen aandacht besteed aan:

Deel A | ONTWIKKELEN

 • Samenwerken en uitwisselen
  Over het delen van mappen met toetsen met collega’s binnen en buiten de instelling en hoe u met hen samenwerkt aan de bouw van itembanken.
 • Werken in auteursteams
  Het werken als auteur, redacteur en uitgever en de diverse mogelijkheden rond het intern delen van memo’s en het afvinken van vragen.
 • Metadata en metadatalijsten ontwikkelen
  Van een eigen Excel naar een voorgedefinieerde XML-metadatakeuzelijst.
 • Woorden- en feedbacklijsten maken
  Koppel een eigen woordenlijst aan een toets (ondersteuning op woordniveau) of ontwikkel een feedbacklijst, voor het na afloop teruggeven van gestandaardiseerde feedback op maat.
 • Ontwikkelen in QuaynOffline
  Nog meer uitleg bij de offline hulpprogramma’s voor gebruik op een Windows-pc of -laptop. NB QuaynOffline is onder meer nodig voor het afdrukken van toetsen, maar is niet nodig voor het kunnen werken met Quayn zelf.

DEEL B | AFNEMEN

 • Het voorlezen van toetsen
  Over het instellen van een taal, het aanzetten en het gebruik bij de afname.
 • Adaptieve afname
  Zelf toetsen ontwikkelen die tijdens de afname wisselen van niveau.
 • Beveiligde afname
  Alles over secure lockdownbrowsers en daarbij de QuaynBrowser als voorbeeld.
 • Afnemen buiten Quayn
  Neem af via papier, vanuit een website zonder Quayn, exporteer naar apps, IMS QTI, SCORM (elo’s). We leggen alles uit aan de hand van voorbeelden.
 • Werken met Quayn CONTENT
  Ga aan de slag met de tienduizenden toetsen die al beschikbaar zijn binnen Quayn.

DEEL C | BEHEER

 • Beheer van Quayn
  Beheer regelen van het programma en de Cursistenportal.
 • Gebruikersbeheer
  Zelf groepen en gebruikers beheren en rollen en rechten instellen.
 • Beveiliging van mappen
  Beveilig eigen mappen tegen afdrukken, kopiëren en exporteren.
 • Single sign-on koppelen
  Voorkom het steeds moeten inloggen in Quayn, door te koppelen aan een SSO-provider.
 • Koppelen met een LMS
  Neem toetsen af binnen een lms of elo.
 • De beste tips en trucs.
  Tips bij de allerlaatste hoekjes en gaatjes van Quayn.

Image40[ de boeken zijn voorzien van honderden afbeeldingen ]

Image39
[ via schema’s worden stappenplannen en processen verklaard ]

CURSUSBOEK
Het Cursusboek Quayn deel II is verkrijgbaar via onze [ webshop ]. Onderwijsinstellingen kunnen het ook op [ factuur ] bestellen. In januari 2020 verschijnt ons Cursusboek Formatief Toetsen. Hierin laten we zien hoe u formatieve toetsen ontwikkelt en inzet binnen zo’n 25 verschillende toetsapplicaties. Ook hierin zal Quayn uitgebreid aan bod komen.

De delen I en II zijn los en met korting als set verkrijgbaar. Naast een papieren variant is er ook een online versie van het boek verkrijgbaar. Schaft u de laatste aan, dan krijgt u een half jaar online toegang tot het boek en de links naar de presentaties per hoofdstuk.Toetsbureau opdendrieberg
 wil met deze reeks van boeken een brug slaan tussen alle theorie rond summatief en formatief toetsen én het in de praktijk brengen hiervan én het leren ontwikkelen van de gewenste oefentoetsen. Wij verzorgen ook [ trainingen ] rond het opzetten van een instellingsbrede itembank en geven basistrainingen bij onze cursusboeken.

Quayn_deel2_cover_750

Advertentie