Toetsen die docenten in Word maken om af te drukken, bestaan voor een groot deel uit open vragen. Dat soort toetsen wordt later met de hand nagekeken. Zo gauw men digitaal gaat toetsen, stapt men al snel over naar gesloten vraagvormen. Dat is sowieso handig bij formatief toetsen, maar bij summatieve afname wil men het liefste ook af van het nakijkwerk. Daarbij is de meerkeuzevraag de meest ingezette vraagvorm. Misschien is het handig als toetsontwikkelaars ook eens te kijken wat er verder nog mogelijk is.

quayn_deel1_voorkant_blog

Quayn kent een tiental hoofdvormen van vraagtypes en daarbinnen weer vele varianten. Ik behandel ze allemaal in het Cursusboek Quayn – deel I. Erg interessant bij het digitaal gaan toetsen, als het van belang is dat de cursist direct feedback krijgt en een uitslag na afloop, zijn deze gesloten vraagvormen:

 • Combobox | meerkeuze pull-down in de tekst
 • Woord | geef een woord als antwoord
 • Getal | geef een getal als antwoord
 • Gatentekst | vul gaten in met antwoorden
 • Rekenen | maak breuken met invulgaten in teller en noemer
 • Matching | welk woord hoort bij welk woord of afbeelding
 • Ordening | plaats teksten of afbeeldingen op volgorde
 • Geluid | variant van de meerkeuze met geluiden als antwoord
 • Hotspot | wijs een plek aan in een afbeelding
 • Woord-en-beeld | sleep woorden naar hun juiste plek
 • Beeld-en-beeld | sleep afbeeldingen naar hun juiste plek
 • Matrix | welke woorden op de Y-as horen bij die op de X-as
 • Flashcard | welk begrip hoort bij welk woord
 • Slider | kies een antwoord op een lijn of doe een gok
 • Categoriseer | welk woord of afbeelding hoort in welke categorie
 • Woordkeuze | benoem woorden in een zin

Al deze vraagvormen worden direct nagekeken tijdens de digitale afname. Bij alle vraagvormen is directe feedback mogelijk. Er is dus veel meer mogelijk dan alleen een meerkeuzevraag. Bij de woordvraag wordt snel gezegd dat ‘de computer te streng nakijkt’. In Quayn zijn echter opties mogelijk als discrimineren op hoofdletters, wildcards (meer goed rekenen),  woordwaarde (soepeler rekenen), spaties negeren, koppeltekens negeren en eind-punt negeren. Hiermee kan snel de kou uit de lucht zijn. Leer dan wel deze opties in te zetten.

figuur_03-11

Van Word naar Quayn
Kijk bij het omzetten van een Word-toets eerst goed welke digitale vraagvorm het meest geschikt is voor de vraag op papier. Het 1-op-1 omzetten is vrijwel nooit een goede keuze. Via ons cursusboek komen de tientallen itemtypes uitgebreid aan bod en gaat u ze allemaal actief maken. Kijk daarna welke itemtypes het beste bij u en uw vakgebied passen en ga die inzetten bij het ontwikkelen van toetsen.

Let er altijd op dat bij de variant voor papier, als voorlezen aan staat (tekst als tekst of als afbeelding) en bij de exports naar apps, er gelet moet worden op wat er op papier gaat werken en hoeveel tekens en/of bronnen er mee kunnen naar een app. Het beste is op basis van bestaande vragen een aangepast set te optimaliseren voor de diverse outputwensen. In een vorig artikel liet ik al zien dat u daarvoor het beste eerst een duidelijke mappenstructuur in Quayn kunt opzetten.

Medio 2020 zullen we een Cursusboek Toetsconstructie uitbrengen, waarin honderden tips zijn opgenomen voor het omzetten en maken van goede toetsvragen.

figuur_05-05
[ een ‘simpele’ meerkeuzevraag  met links een afbeelding ]

figuur_06-03
[ een ‘multiple-aanwijsvraag’ met de vraag links in de editor en rechts in de player ]


Het Cursusboek Quayn deel I is verkrijgbaar via onze [ webshop ]. Onderwijsinstellingen kunnen het ook op [ factuur ] bestellen. In oktober verschijnt deel II bij Quayn (samenwerken, werken als auteur, adaptief toetsen, beheer, sso inloggen, elo-koppeling, e.d.) en begin 2020 ons Cursusboek Formatief Toetsen. Hierin laten we zien hoe je formatieve toetsen ontwikkelt en inzet binnen zo’n 25 verschillende toetsapplicaties. Ook hierin zal Quayn uitgebreid aan bod komen.

Toetsbureau opdendrieberg wil met deze reeks van boeken een brug slaan tussen alle theorie rond summatief en formatief toetsen én het in de praktijk brengen hiervan én het leren ontwikkelen van de gewenste oefentoetsen. Wij verzorgen ook [ trainingen ] rond het opzetten van een instellingsbrede itembank en geven basistrainingen bij onze cursusboeken.Quayn_cover_170x240mm_v3-B

Advertentie