In de Volkskrant van 13/09 stond een artikel over een nieuw initiatief van Like2Teach om een mogelijke oplossing te bieden voor scholen met een docententekort. Dieter en Hans hebben hun sporen verdiend met allerlei mooie initiatieven rond ict en onderwijs. Hun website barst van de ambitie en ze zien grote voordelen voor scholen.

Afstandsonderwijs is niet nieuw. Al in de jaren ’90 deden wij vanuit de hogeschool NHL hier proeven mee, om te kijken of we studies overeind konden houden, waarvoor maar weinig studenten zich inschreven. Na een eerste paar succesvolle weken, zag je echter al snel studenten afhaken en na een tijdje ook niet meer komen. Onderwijs is een sociale bezigheid en je kunt leerlingen het niet te veel gaan aan doen dat ze stil moeten zitten en naar een scherm moeten staren. In mijn Handboek DigiBord beschreef ik in 2009 een vergelijkbaar initiatief rond het geven van Fries op afstand binnen scholen in het noorden van het land. Eigenlijk zie je zelden ergens een succes op dit vlak. Maar als een school een noodsituatie heeft, is dit misschien best een noodoplossing waar leerling en ouder mee kan leven.

webcam_onderwijs

Waarschijnlijk kan dit alleen succes hebben als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • Er moet een noodzaak zijn. Leerlingen die tegen hun examen aanzitten willen heel graag les hebben, zeker bij een vak als wiskunde, zoals in dit artikel aangehaald.
  • De docent moet dit onder de knie hebben. In het artikel zien we Hub Kusters en dat is nu net één van de meest ervaren (en aardige) docenten, met geruime ervaring met zowel de techniek als het geven van dit soort afstandslessen.
  • Docent en leerlingen moeten een band hebben. Belangrijk kan zijn elkaar toch zo nu en dan in levende lijve te gaan zien.
  • Auditieve interactie beperken. Uit mijn ervaring weet ik nog wel dat het niet handig is als studenten te veel tegen je aan gaan praten. Dat werkt niet handig.

Als hieraan wordt voldaan, kan dit in sommige situaties best een tijdelijke oplossing zijn. Belangrijk is deze lessen ook direct op te nemen, zodat leerlingen later de uitleg terug kunnen gaan kijken. Misschien zit daar ook een verdienmodel? Je vangt dan twee vliegen in één klap. Binnen het hoger onderwijs leidt opnemen er weer wel toe dat studenten de colleges soms gaan ‘uitstellen’ en alleen de opnames nog maar gaan bekijken.

Ik denk dat het toch handig is te proberen de leerlingen op een of andere manier actief te laten meedoen. Je zou ze na elk blok met uitleg even een paar vragen via Quayn kunnen laten beantwoorden of dat na of voor de les thuis laten doen, waarna de docent daar de volgende les direct op kan ingaan. In Quayn CONTENT zitten tienduizenden oefentoetsen, bij alle bekende vakken, klassen en niveaus. Combineren met ‘flipping the classroom’ en social media kan ook meer dynamiek aan dit initiatief geven.

Alleen zitten en luisteren, dat vindt eigenlijk niemand leuk. Als dat het wordt, lijkt dit enkel interessant voor huiswerkinstituten en commerciële onderwijsinstellingen.

>> Naar het artikel in de Volkskrant
>> Naar de initiatiefnemers

Image-1

Advertentie