Samenwerking Loudly en opdendrieberg
Vandaag hebben we als toetsbureau opdendrieberg een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het bedrijf D-centralize te Eindhoven. Vanaf januari 2020 gaan we hun product Loudly gebruiken. In deze toetsapplicatie kun je het spreken van een taal oefenen. Wij gaan hier content in ontwikkelen voor de thuismarkt. Loudly is een eerste spin-off van de spraakontwikkeling binnen itslanguage, waar we de ontwikkeling al jaren van volgen. Het product kent mogelijkheden van gamification.

loudly_082019_klein

Loudly is een simpele maar doeltreffende applicatie voor het oefenen van spraak op basis van woorden en zinnen. De cursist kan het programma toespreken en die geeft daar een reactie op terug. Diverse uitgeverijen en toetsbureaus zijn hier al mee aan het experimenteren. Het vullen kan middels een import van woorden en zinnen.

loudly_082019

Rechts: Kees van den Broek, CEO van D-centralize te Eindhoven.

Medio begin 2020 zal het product uitkomen, met hopelijk ook onze eerste sets met (taal)oefeningen. De komende maanden wordt de applicatie van een definitieve vormgeving voorzien, waarna vanuit een webshop producten gekocht kunnen worden, waarna men direct met de oefeningen aan de gang kan gaan. Loudly werkt op elk type device en is geoptimaliseerd voor het werken vanaf een telefoon of tablet.

loudly_00

Bèta-uiterlijk van de entree voor een cursist, waar een training kan worden opgestart.

loudly_02

Bèta-uiterlijk van één van de vele vraag- en interactievormen in het programma.

Heeft u ook interesse in het uitgeven via Loudly?

>> naar de website van itslanguage
>> naar de contactgegevens van D-centralize

Advertentie