Nu steeds meer scholen aan de slag gaan met het invoeren van vormen van gepersonaliseerd leren, zie je ook steeds meer partijen een platform daarvoor aanbieden of geschikt maken. Ook zijn er overnames en daarna nieuwe namen, op basis van een al bestaand platform. VO-Content levert voor alle platformen door de overheid betaalde open content. Daarnaast bieden veel platformen de mogelijkheid ook zelf materiaal te ontwikkelen of in ieder geval te arrangeren.

VO-Content biedt ook materiaal aan, waarvoor scholen moeten betalen. Hiertoe behoren onder meer de eindtoetsen, de examentraining en het eigen portfolio.

vocontent_magisterme

Zomer 2019 zijn de volgende leerplatformen beschikbaar, die allemaal de open inhoud van VO-Content kunnen doorgeven:

GEKOPPELD AAN EEN LAS

magister-me

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ enkele schermen uit magister.me ]

LOSSE SYSTEMEN

bloomwise

 

 

 

 

 

 

[ VO-Content ontsloten via Bloomwise ]

BINNEN EEN ELO

Binnen VO-Content is in een [ tabel ] te zien welke functionaliteit elk systeem geeft, in combinatie met de inhoud van VO-Content. Het document geeft ook goed aan welke technieken en open standaarden elk systeem omarmt. Een open standaard maakt koppelen eenvoudiger, maar het gebruiken van een eigen techniek vaak de mogelijkheden vaak groter. Enige vorm van standaardisatie is er nog niet.

Als school is het niet eenvoudig een keuze te maken uit bovenstaande lijst van platformen. Belangrijk is dat een systeem een lange adem van doorontwikkeling heeft, zodat je er in ieder geval een reeks van jaren op kunt gaan bouwen. Ook zijn koppelingen met derden van belang, omdat VO-Content maar één van de vele aanbieders van inhoud is. Belangrijkste is dat alle docenten mee kunnen en niet alleen de voorlopers. Kant-en-klare systemen met al uitgewerkte leerlijnen hebben de voorkeur voor als je als school wilt gaan starten.

RELATIE MET QUAYN
Alle systemen kunnen linken aan een Quayn-toets, via de binnen Quayn aangeboden link bij elke planning. Als de instelling daarnaast werkt via Entree of SURFconext, kan elke leerling zonder inloggen direct vanuit het platform de Quayn-toets starten. Dit is standaard mogelijk vanuit elk van bovenstaande systemen. Quayn-toetsen direct inplannen vanuit het leerplatform wordt in 2019 mogelijk binnen magister.me en itslearning.

quayn_link_planning
[ deze link start vanuit een platform direct de juiste toets op in Quayn ]

Advertentie