Steeds meer scholen en uitgeverijen gaan hun toetsen, gemaakt binnen WinToets of Quayn, metadateren voor het cognitieve leerniveau. Wij werken hierbij samen met de twee partijen die we het meeste tegenkomen: RTTI en OBIT.
Door: Allard Bijlsma

RTTI
RTTI is ontwikkeld door Docentplus te Bodegraven, een professionaliseringscentrum van en voor docenten. Voor een optimaal leerproces is het van belang de te behalen cognitieve niveaus (aan) te kunnen duiden en in één taal over leren te spreken. RTTI is een overzichtelijke en praktische taal over leren:

–          R staat voor reproductie
–          T1 voor toepassen in een bekende situatie
–          T2 voor toepassen in een nieuwe situatie
–          I  voor inzicht

De verhouding op R t/m I is afhankelijk van het opleidingsniveau. Door toetsitems te metadateren met RTTI, kun je met RTTI-online aan het einde van de toets o.a. inzichtelijk krijgen hoe leerlingen er op welk niveau voorstaan en wordt voor elke leerling en docent de ingang tot leren zichtbaar om het potentieel van iedere leerling maximaal te kunnen benutten. RTTI maakt het mogelijk na afloop van een toets leerlingen te laten zien welke vervolgstappen wenselijk zijn. Docenten en management krijgen grip op de effectiviteit van hun onderwijs en het verbeteren van leerprocessen. Scholen kunnen deze expertise compact implementeren via de Masterclass RTTI om praktisch en effectief opbrengstgericht werken te realiseren.

>> Meer weten over RTTI
>> Website DocentPlus
>> Meer weten over de masterclass RTTI

bloom_obitOBIT
OBIT wordt door het (voorheen) APS te Utrecht meegenomen in een serie van trainingstrajecten. OBIT is een totaalconcept, waarbij docenten actief aan de slag gaan met het analyseren van proefwerken. Hierdoor krijgen ze meer inzicht in wat ze op welk niveau vragen. De T is hier haalbaar op elk niveau. Ook hier een indeling in letters:

  • O staat voor onthouden
  • B voor begrijpen
  • I voor integreren
  • en T voor toepassen

>> Meer weten over OBIT [PDF]
>> Meer weten over OBIT
 [contact]

Toepassen binnen digitaal toetsen
Zowel RTTI als OBIT zijn prima toepasbaar binnen zowel WinToets als Quayn. Elk item kan hiervoor gemetadateerd worden. Aan het einde van elke toets komen altijd en automatisch analyses beschikbaar voor alle letters, en dat kan gerelateerd worden aan 25 andere metadatavelden. Scholen die én met OBIT of RTTI én met WinToets of Quayn aan de slag willen, kunnen voor het inhoudelijke stuk contact opnemen met bovengenoemde organisaties en voor het toetsdeel met ons. Onze trainers zijn op de hoogte van de werking van beide indelingen. 

Beschikbaarheid toetsen
Vraag bij uw uitgeverij of zij al voor OBIT of RTTI gemetadateerde itembanken en toetsen uitbrengen. Diverse uitgeverijen hebben besloten alle toetsen voor alle vo-vakken te gaan voorzien van RTTI- of OBIT-metadata. Al deze toetsen en itembanken komen beschikbaar in ons toetsformaat, geschikt voor WinToets én Quayn. OBIT leert docenten onder meer toetsen zo op te zetten, dat ze naadloos aansluiten bij wat er is behandeld en gedaan, voorafgaande aan de toets.

>> Meer over WinToets
>> Meer over Quayn

Advertentie