Sinds een jaar verzamelt de stichting Kennisnet wetenschappelijk onderzoek rond ict & onderwijs en publiceert dit in de kwartaaluitgave 4W. Deze maand een artikel dat iedere ict-er eens goed moet lezen.
Door: Allard Bijlsma

knopvaardig

Paul Kirschner (Open Universiteit) rekent in dit artikel af met een aantal onderzoeken, die zouden bewijzen dat kinderen bijvoorbeeld tegelijk kunnen leren en een film kunnen kijken. Ik weet nog dat ik in 2006 van Marc Prensky het boek ‘Don’t bother me mom, I’m learning’ onder ogen kreeg. In een weekeinde heb ik dat toen uitgelezen. Daarin wordt onder meer een lans gebroken voor het gebruik van games. Kinderen leren daarvan. In no time was hij keynote speaker, all over the world en onder meer bij de I&I-conferentie.  Gaming werd hot en ik kon dat maar niet begrijpen. Men had blijkbaar zijn boeken niet goed gelezen. Als schrijver van diverse boeken over het gebruik van SimCity in de aardrijkskunde- en economieles, ben ik best een voorstander van games. Willen die effectief ingezet worden, dan moeten die games wel aan bepaalde eisen voldoen en de docent dient opgeleid te zijn die games goed in te zetten. Een beetje goede game kost een paar miljoen, dus uitgesloten dat een goede NL-game ooit ons onderwijs zal binnenkomen: zonde van de tijd en moeite. Jammer dat Prensky wat wordt afgebrand. Hij heeft onder meer ook beschreven hoe kinderen sneller Engels leren via daarvoor geschikte games.

Multitasken
In ongeveer dezelfde tijd kwam Wim Veen (& Vrakking) met het boek ‘Home zappiens’. In no time was dat hot, landelijk in het nieuws, maar ook in het onderwijs had iedereen het erover. Ik ben wel op tien studiedagen geweest, waar hij key note speaker was. Ook op de I&I-conferentie was hij te bewonderen. Na één keer lezen en luisteren was ik er klaar mee. Wat voor onderzoek je ook leest, nergens is uit af te leiden dat kinderen twee zaken tegelijk kunnen doen. Het gebruik van tv, internet, whatsapp tijdens het leren zorgt ervoor dat kinderen minder goed leren. Punt.

Mooi dat er daarom nu het artikel is van Paul Kirschner is, die al een tijdje een lans breekt, te stoppen met de ‘broodje aap verhalen’ in het onderwijs. Verplichte leesvoer dus voor iedere ict-deskundige in het onderwijs. En doe de tv uit, terwijl je het leest. Spotify aan is misschien nog net ok.

De toekomstige leraar
In het (oorspronkelijke) artikel worden overigens nog enkele hypes van tafel geveegd. Lezen dus. In lerarenopleidingen zou (in mijn optiek) een Top 100 van verplicht te lezen (en dus ook te tentamineren) hoofdstukken en artikelen moeten komen. De ICT-vaardige LIO-er blijkt namelijk in de praktijk meestal enkel knopvaardig. Ik heb 13 jaar aan een lerarenopleiding gewerkt en echte studie naar de zin van ict, was voorbehouden aan een enkele minor, gevuld met een enkele student(e). Zo’n lijst kan elk jaar simpelweg worden aangevuld. Landelijk zouden daar digitale tentamens (open boek tentamen?) bij gemaakt kunnen worden. In ons programma Quayn kan dat zo opgezet worden en online landelijk gedeeld worden. De studenten kunnen zelf per artikel vragen aanleveren. En moet dat via ‘presentatiecompetenties’, laat ze dan een artikel adopteren en uitwerken voor een klein college voor medestudenten. Elke week één verplichte lunchlezing van 15 minuten levert ruimte op voor circa 30 artikelen in een studiejaar.

>> Over Paul Kirschner [website OU]
>> Naar artikel in 4W [uitgave Kennisnet]
>> Uitgave waaruit dit een samenvatting is van het hoofdstuk ‘hypes’ [uitgave Surf]

kennisnet_kirschner

Advertentie