Finland gooit in 2020 de schoolvakken eruit

Wij kijken al lang naar Finland als het gaat om het opzetten van goed onderwijs. Daar is nu een stap gezet om een einde te maken aan het leren van vakken.
Door: Allard Bijlsma

Het onderwijssysteem van Finland wordt beschouwd als één van de beste in de wereld. In de internationale ratings, staat het altijd ergens in de top tien. Maar de autoriteiten zijn niet bereid om op hun lauweren te rusten en ze hebben besloten om een echte revolutie door te voeren in hun schoolsysteem.

Finse ambtenaren willen schoolvakken uit het lespakket verwijderen. Er zal niet langer sprake zijn van lessen in natuurkunde, wiskunde, literatuur, geschiedenis of aardrijkskunde.

Het hoofd van het Ministerie van Onderwijs in Helsinki, Marjo Kyllönen, licht de veranderingen toe:

“Er zijn scholen die lesgeven op de ouderwetse manier die baat hadden aan het begin van de jaren 1900 – maar de behoeften zijn niet meer hetzelfde, en wij hebben iets nodig dat geschikt is voor de 21e eeuw .”

Kanttekening is wel dat dit wordt ingevoerd voor leerlingen vanaf 16 jaar. In Nederland zou je dan praten over leerlingen in de tweede fase. Op zich is dit nog niet zo gek, maar in Nederland zou zoiets niet handig zijn. Juist onze docenten die lesgeven in de tweede fase, zijn echte vakdocenten, die een universitaire studie in het vak dat ze geven hebben gevolgd. In Finland is een (post doctorale) lerarenopleiding een stuk didactischer qua insteek.

We gaan in 2020 zien hoe ver men daar komt en wat de resultaten hiervan zullen zijn. Tekenend is wel dat er grote problemen zijn in het Finse onderwijs en dat hun onderwijskundigen steeds vaker bij ons komen kijken, hoe goed wij het doen.

Ingang naar: [ artikel hierover ]

‘Learning tracker’ vergroot betrokkenheid

Als er ict in het onderwijs wordt toegepast heeft men al snel de nijging achteraf te kijken of de leerresultaten toenemen. Veel belangrijker blijkt al vele jaren te zijn of het welbevinden en de betrokkenheid (= engagement) toeneemt. Het is voor een docent erg fijn als leerlingen met plezier in de les komen en meer gemotiveerd zijn om voor het vak te werken. Dat scheelt veel conflicten in de les, problemen thuis en zelfs lesuitval. Of dat de cijfers ook hoger worden, is niet altijd even relevant.  Recent onderzoek van Ioana Jivet (TU Delft) laat zien dat als je studenten tussentijds beter laat zien hoe het gaat, dat dan hun ‘engagement’ toeneemt.
Door: Allard Bijlsma

Een learning tracker werd tijdens het onderzoek ingebouwd in het dashboard van het systeem via welke studenten leerden. De tracker keek steeds hoe het ging en vergeleek dat met anderen die dezelfde cursus eerder al hadden doorlopen. Door de gerichte feedback die de studenten kregen konden ze meer toetsvragen oefenen en toonden ze minder uitstelgedrag. Het onderzoek toont aan dat het ‘engagement’ van de studenten hiermee is toegenomen en het uitstelgedrag is afgenomen.

Naar het onderzoek: [ klik hier ] 
Commentaar Wilfred Rubens: [ klik hier ]
Commentaar Willem van Valkenburg: [ klik hier ]

learningtracker

 

ProRead | effectief leren lezen

Voor de meeste vakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en alle studies in het hoger onderwijs, is het van groot belang dat je teksten snel kunt lezen, maar daar ook snel alle hoofdzaken uit weet te halen. Het pakket ProRead oefent dat.
Door: Allard Bijlsma

ProRead komt uit Duitsland en is in Nederland vooral populair bij bedrijven en onderwijsinstellingen waar veel gelezen moet worden. Een voorbeeld hiervan is de juridische wereld. Steeds meer scholen ouders kopen een licentie om leerlingen deze training aan te bieden.

Op de site staat: “Niet door diagonaal te lezen of je teksten aan te wijzen met je vinger. Dat is allang achterhaald door nieuwe inzichten. Je moet vaardigheden aanleren waardoor je meer kunt zien tijdens één oogfixatie. Leer je hersenen anders te gebruiken tijdens het lezen (dat is in elk geval nodig als je veel vanaf een computer moet lezen). Je kunt leren je ogen te ontspannen tijdens het lezen waardoor je langer achter elkaar informatie kunt opnemen. Onze training is ook geschikt voor dyslecten.”

Goed begrijpend lezen is de basis van elke studie. Beheers je die technieken niet, dan wordt studeren een langdurige en moeizame geschiedenis.

Jezelf testen: [ klik hier ]
Meer over ProRead: [ klik hier ]

proread

Is het einde van een betrouwbaar internet in zicht?

Het aantal problemen met internettoegang neemt wereldwijd sterk toe. Pessimisten voorspellen al het einde van een betrouwbaar internet. Wil je als instelling een tentamen of examen online inplannen, weet dan wat je doet.
Door: Allard Bijlsma

In een artikel in de Vlaamse krant [ De Morgen ]  van 29 september jl. wordt een somber beeld geschetst. In het onderwijs merken we het de laatste tijd vooral door de veelvuldig voorkomende Ddos-aanvallen en instellingen die getroffen zijn door ransomware. Steeds meer grote systemen, tot cloudaanbieders als Microsoft Azure, hebben de afgelopen weken soms vele dagen grote performanceproblemen gehad.

Verder zien we dat docenten steeds meer video en geluid koppelen aan hun Quayn-toetsen. Soms komen scholen tijdens hun ultieme test met 30 cursisten (lees: tijdens de toets) er pas achter dat het instellingsnetwerk hier grote problemen mee heeft.

De vraag is door dit alles gerechtvaardigd of het nog slim is om een tentamen een maand tevoren in te plannen voor online afname. Wie garandeert u dat er over een maand ook een stabiele internetverbinding actief is? In het bedrijfsleven wordt vooral bij internationals al steeds minder online geëxamineerd. Wij merken dat aan de groeiende belangstelling voor ons 100% offline werkende WinToets 5.

Vanaf 2017 zullen we een combiversie van Quayn en WinToets beschikbaar stellen, waarbij instellingen alle online toetsen gewoon zonder internet ook offline kunnen gaan afnemen. In 2010 dachten we nog dat WinToets eindig was, maar nu zien we weer een sterke groei van klanten die voor ‘online’ gaan voor het oefenen en ‘offline’ voor het beveiligd en betrouwbaar afnemen van examens.

>> Naar het artikel in De Morgen (wel even aanmelden bij Topics)

einde_internet

Waarom ons geheugen ons in de steek laat

Dankzij het internet, google maps, streepjescodes op producten en onze smartphones wordt het steeds minder belangrijk om veel te onthouden. In een supermarkt is het zelfs onverstandig om prijzen te onthouden, want tijdens het loopje door de winkel, kan een prijs al weer zijn aangepast. Telefoonnummers weet niemand meer, want die staan zo lekker op je telefoon opgeslagen. Weten waar plaatsen liggen? Steeds meer mensen weten zelfs niet eens waar de grote steden liggen. De routeplanner brengt je echter zonder problemen naar elke plek. Dus waarom zou je?
Door: Allard Bijlsma

Ook door de manier waarop we ons onderwijs inrichten, onthouden we steeds minder. Toen ik op de basisschool zat werd in de jaren dat je de topografie van Drenthe had geleerd, die elke keer weer herhaald. Nu leren de leerlingen deze topografie eenmalig en in de boeken komt men er nooit meer op terug. Steeds meer schoolboeken worden door een reeks van auteurs geschreven. Er is daardoor steeds minder samenhang en rode lijn te ontdekken. Elk hoofdstuk behandelt een deel van het OnderwijsBegrippenKader. Er is geen ruimte voor herhaling of verdieping. Juist bij het herhalen slijp je echter kennis in in je geheugen. Leerlingen staan steeds vaker ’s morgens op om nog snel even het proefwerk over te kijken. Aan het einde van de dag is een deel van die kennis al weer weggezakt. Alleen bij het examen wordt bij sommige vakken nog teruggegrepen op eerder opgedane kennis.

Internet zorgt er nog eens extra voor dat we bewust zorgen dat we dat wat we daar lezen niet onthouden. We hebben onszelf aangeleerd informatie daar te scannen, maar niet echt te lezen. Online boeken lezen mensen ook zelden helemaal uit of slaan hele stukken over. Hetzelfde geldt voor artikelen in Blendle en Bliyoo. Een cd die je vroeger kocht ging je helemaal luisteren. In Spotify hoppen we van nummer naar nummer en leren sommige platen zo nooit echt goed kennen. Laat staan dat we nog op hoesjes iets over de artiesten lezen of de ontstaangsgeschiedenis van zo’n plaat. Een compleet tv-programma van 45 minuten kunnen steeds minder mensen helemaal uitzitten. Onderwijl zijn ze actief op social media en wat ze op tv zien beklijft daardoor niet meer.

Bloggers en vloggers zorgen ervoor dat ze informatie doorgeven die zelden inhoudelijk correct is en ook nog eens kort-en-krachtig en veelal weinig onderbouwd. Als dat je referentiekader wordt, ga je verkeerde informatie opslaan in je geheugen. Het is later heel moeilijk daar dan de correcte informatie alsnog in te krijgen. In Beeld&Geluid is tot in 2017 de tentoonstelling ‘Let’s YouTube’ te zien. Vluchtige televisie wordt standaard en de inhoudelijke documentaire op tv verdwijnt.

Sommige toetsproducten proberen rekening te houden met het feit dat we het geleerde moeten herhalen of dat we na een tijdje weggezakte leerstof nog eens opnieuw moeten bekijken. De meeste programma’s baseren zich hierbij op de vergeetcurve van Ebbinghaus. Die gaat er vanuit dat zaken pas echt goed worden onthouden, als je één en ander steeds maar weer herhaalt. Ook Tony Buzan heeft veel gepubliceerd over methodes om je geheugen beter te trainen. Hij is ook de man achter het begrip mindmappen.

geheugen_steek

Verder lezen: [ klik hier voor het artikel van Lindsay Kolowich ] 
Meer over Let’s YouTube: [ klik hier ]

Wikipedia over Ebbinghaus: [ klik hier ]
Wikipedia over Tony Buzan: [ klik hier ]

[toetsing] Quayn maakt het uitwisselen van toetsen tot een peuleschil

De tijd is voorbij van het naar elkaar doorsturen van toetsen in een attachment. Via Quayn is het standaard mogelijk om alles dat je maakt, zelf te delen met collega’s en met andere instellingen.
Door: Allard Bijlsma

Omdat het delen van items en toetsen in Quayn met een paar muisklikken geregeld is, wordt het voor besturen eenvoudiger om docenten te laten samenwerken. Per sectie/team kunnen mappen worden gemaakt waarin docenten al hun materiaal kunnen gaan delen. Als onder een bestuur binnen 20 schoollocaties steeds 6 docenten elk 10 toetsen delen, dan zijn er binnen een jaar al 1200 toetsen voor een vak beschikbaar. Door goede werkafspraken te maken, is op deze manier snel een curriculum voor klas 1 t/m klas 6 volledig af te dekken.

In Quayn kan zowel binnen de school als met andere scholen worden gedeeld. Hierdoor kunnen besturen ook onderling gaan samenwerken. In Quayn kan door de beheerder worden aangegeven of er vanuit de school gedeeld mag worden en of andere andere scholen met de eigen school mogen delen. Er kan op itembank- en project-niveau worden gedeeld. Projecten kunnen niet meer gewijzigd worden. Items in itembanken kunnen wel gewijzigd worden en worden  gearrangeerd tot nieuwe projecten. In onze cursusboeken bij WinToets en Quayn wordt het delen van items en projecten uitgebreid behandeld.

>> Naar informatie bij de cursusboeken

DRP werkt aan een plan voor de ontwikkeling van landelijke itembanken, met steeds ongeveer 50.000 per vak. Hiervoor zijn enkele pilots gestart. Scholen die hierin interesse hebben kunnen zich daarvoor melden via info@drp.nl.

quayn_mappen_delen
[ mappen delen kan voor Projecten en Itembanken en beiden dan weer intern en extern ]

De erfenis van de Taxonomie van Bloom is populair

In de begin jaren ’50 heeft Bloom voor het eerst zijn taxonomie gepresenteerd, waarin een opbouw in moeilijkheidsgraad is aangebracht in hoe we onthouden, begrijpen en bestaande kennis weer kunnen toepassen. Deze taxonomie heeft tot ver in de jaren ’90 elke type onderwijs beïnvloed.
Door: Allard Bijlsma

Doordat de indeling uitgebreid en ingewikkeld toe te passen was, zijn er vanaf ongeveer het jaar 2000 diverse varianten op uitgebracht. Heel dicht bij de nieuwe indeling ‘volgens Bloom’ zit OBIT, uitgebracht door het (voorheen) APS in Utrecht. Aangezien in het hele onderwijs inmiddels een vorm van taxonomie een rol speelt, is het verstandig een aantal van deze taxonomieën op te nemen in het curriculum van de Pabo en elke lerarenopleiding. Docenten moeten hier standaard mee kunnen werken.

De Rode Planeet is bezig voor ongeveer 1600 leermethodes in het voortgezet onderwijs zogenaamde metadata-XML bestanden te ontwikkelen waarin steeds is opgenomen:

  • De volledige hoofdstukkenindeling van dit boek
  • Het OnderwijsBegrippenKader [OBK] voor het vak
  • Keuze uit toe te passen taxonomieën als Bloom, Neuner, OBIT en RTTI.

Alle klanten van WinToets en Quayn zullen op termijn via een wachtwoord toegang krijgen tot deze XML-bestanden. Dat gebeurt ook rechtstreeks vanuit de software. Alle bestaande 1200 XML-bestanden worden hiervoor aangepast en uitgebreid en bij 400 nieuwe edities en boeken wordt ook deze structuur opgezet. Wie zelf toetsen wil indelen op cognitief niveau, kan dat straks voor elk vak en elke methode voor dat vak direct doen vanuit onze programma’s.

In 2016 is uitgeverij Malmberg begonnen alle WinToets- en Quayn-toetsen bij hun methodes voor voortgezet onderwijs, standaard te voorzien van Bloom-metadatering.

>> Meer over de veranderingen in Bloom en discussie
>> Meer over OBIT in de praktijk
>> Meer over het huidige metadateren in WinToets en Quayn
>> Meer over het OnderwijsBegrippenKader

wt_keuzelijst.jpg
[ vanuit WinToets kan een XML-metadatalijst direct worden gekozen ]