Quayn inzetten voor flexibel toetsen

In de nieuwsbrief van Leerling 2020, een initiatief van de VO-raad en het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, een mooi artikel over het online toetsprogramma Quayn. Datum: 5 september 2017.

Mark Stoop, docent biologie bij RSG Noordoost Veluwe, laat zien hoe hij leerlingen via Quayn op flexibele wijze hun toetsen laat maken. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze aan de toets toe zijn en die dan zelfstandig maken.

> Naar dit artikel

quayn_flexibel

Advertenties

Opleiden voor nog niet bestaande banen

Naar schatting 65% van de basisschoolleerlingen van vandaag zullen later gaan werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd leiden we nu duizenden leerlingen op voor banen die in de nabije toekomst zullen verdwijnen door automatisering. Wat moet het onderwijs doen om jongeren toekomstbestendig te maken? Dat is de centrale vraag van een onderzoek van prof. dr. Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar bij de Open Universiteit. Zijn bevindingen zijn te lezen in het rapport ‘Voorbereiden op niet-bestaande banen’ dat in augustus 2017 is gepubliceerd.
Bron: Open Universiteit

Waaraan zou het onderwijs moeten werken?
Kirschner vroeg een groep experts, bestaande uit onderzoekers, personeelsmanagers, onderwijsmanagers en onderwijsgevenden, waaraan het onderwijs zou moeten werken om de leerlingen van vandaag toekomstbestendig te maken. De ideeën die dat opleverde, liet hij vervolgens scoren op het belang en de haalbaarheid ervan. Daaruit blijkt dat veranderingen die als zeer belangrijk worden beschouwd, lang niet altijd makkelijk te bereiken zijn. Het meest belangrijk vinden de experts ruimte voor reflectie, het stellen en bereiken van persoonlijke doelen, leren in levensechte situaties en kritisch denken. Radicaal ingrijpende ideeën, zoals ‘herontwerp de school’, vinden de experts zowel weinig belangrijk als weinig haalbaar. En de typische 21e-eeuwse vaardigheden, zoals informatievaardigheden, waar iedereen het over heeft? Die hebben volgens de experts helemaal niet zo’n hoge prioriteit, maar het zijn wel zaken die eenvoudig bereikt kunnen worden. Wat wel zeer belangrijk werd gevonden is een degelijk kennis- en vaardigheidsbasis!

Drietrapsraket
Om de impasse te doorbreken adviseert Kirschner om bij het uitzetten van onderwijsbeleid te komen tot een drietrapsprocedure:

  • De eerste trap is het leggen van een kennisfundament waarmee leerlingen goed kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in hun toekomstige loopbaan.
  • De tweede trap is ervoor zorgen dat leerlingen het gevoel krijgen dat zij ook echt iets kunnen met wat zij geleerd hebben. De competenties die ze daarvoor nodig hebben zijn kennis toepassen in uiteenlopende situaties, problemen oplossen en samenwerken.
  • De derde trap is het ontwikkelen van hogere-orde denkvaardigheden zoals metacognitie en reflectie. Dat zijn de vaardigheden die aan de basis liggen van een leven lang leren en kritisch denken.

toekomstbestendigleren_650

Initiatief bij de scholen
De gedachte achter het drietrapsmodel is dat de eerste en de tweede trap de basis leggen voor de verdere ontwikkeling in de toekomst. Kirschner: ‘Scholen en docenten moeten zelf bepalen waar ze de prioriteit leggen in de ontwikkeling van hun onderwijs. Scholen die aan de eerste twee trappen kunnen voldoen, zijn eerder toe aan de derde trap dan scholen die nog worstelen met het aanleveren van basiskennis en basisvaardigheden.’ Kirschner legt hiermee het initiatief bij de scholen en de onderwijsprofessionals. Het is aan hen om met een gerichte aanpak steeds een nieuwe uitdagende ambitie neer te zetten met duidelijke en haalbare doelen.

Het rapport [ Voorbereiden op niet-bestaande banen ] [PDF] van prof. dr. Paul Kirschner is het resultaat van een onderzoek in het kader van NIAS-fellowship mogelijk gemaakt door NSvP-Innovatief in Werk.

Finland gooit in 2020 de schoolvakken eruit

Wij kijken al lang naar Finland als het gaat om het opzetten van goed onderwijs. Daar is nu een stap gezet om een einde te maken aan het leren van vakken.
Door: Allard Bijlsma

Het onderwijssysteem van Finland wordt beschouwd als één van de beste in de wereld. In de internationale ratings, staat het altijd ergens in de top tien. Maar de autoriteiten zijn niet bereid om op hun lauweren te rusten en ze hebben besloten om een echte revolutie door te voeren in hun schoolsysteem.

Finse ambtenaren willen schoolvakken uit het lespakket verwijderen. Er zal niet langer sprake zijn van lessen in natuurkunde, wiskunde, literatuur, geschiedenis of aardrijkskunde.

Het hoofd van het Ministerie van Onderwijs in Helsinki, Marjo Kyllönen, licht de veranderingen toe:

“Er zijn scholen die lesgeven op de ouderwetse manier die baat hadden aan het begin van de jaren 1900 – maar de behoeften zijn niet meer hetzelfde, en wij hebben iets nodig dat geschikt is voor de 21e eeuw .”

Kanttekening is wel dat dit wordt ingevoerd voor leerlingen vanaf 16 jaar. In Nederland zou je dan praten over leerlingen in de tweede fase. Op zich is dit nog niet zo gek, maar in Nederland zou zoiets niet handig zijn. Juist onze docenten die lesgeven in de tweede fase, zijn echte vakdocenten, die een universitaire studie in het vak dat ze geven hebben gevolgd. In Finland is een (post doctorale) lerarenopleiding een stuk didactischer qua insteek.

We gaan in 2020 zien hoe ver men daar komt en wat de resultaten hiervan zullen zijn. Tekenend is wel dat er grote problemen zijn in het Finse onderwijs en dat hun onderwijskundigen steeds vaker bij ons komen kijken, hoe goed wij het doen.

Ingang naar: [ artikel hierover ]

‘Learning tracker’ vergroot betrokkenheid

Als er ict in het onderwijs wordt toegepast heeft men al snel de nijging achteraf te kijken of de leerresultaten toenemen. Veel belangrijker blijkt al vele jaren te zijn of het welbevinden en de betrokkenheid (= engagement) toeneemt. Het is voor een docent erg fijn als leerlingen met plezier in de les komen en meer gemotiveerd zijn om voor het vak te werken. Dat scheelt veel conflicten in de les, problemen thuis en zelfs lesuitval. Of dat de cijfers ook hoger worden, is niet altijd even relevant.  Recent onderzoek van Ioana Jivet (TU Delft) laat zien dat als je studenten tussentijds beter laat zien hoe het gaat, dat dan hun ‘engagement’ toeneemt.
Door: Allard Bijlsma

Een learning tracker werd tijdens het onderzoek ingebouwd in het dashboard van het systeem via welke studenten leerden. De tracker keek steeds hoe het ging en vergeleek dat met anderen die dezelfde cursus eerder al hadden doorlopen. Door de gerichte feedback die de studenten kregen konden ze meer toetsvragen oefenen en toonden ze minder uitstelgedrag. Het onderzoek toont aan dat het ‘engagement’ van de studenten hiermee is toegenomen en het uitstelgedrag is afgenomen.

Naar het onderzoek: [ klik hier ] 
Commentaar Wilfred Rubens: [ klik hier ]
Commentaar Willem van Valkenburg: [ klik hier ]

learningtracker

 

ProRead | effectief leren lezen

Voor de meeste vakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en alle studies in het hoger onderwijs, is het van groot belang dat je teksten snel kunt lezen, maar daar ook snel alle hoofdzaken uit weet te halen. Het pakket ProRead oefent dat.
Door: Allard Bijlsma

ProRead komt uit Duitsland en is in Nederland vooral populair bij bedrijven en onderwijsinstellingen waar veel gelezen moet worden. Een voorbeeld hiervan is de juridische wereld. Steeds meer scholen ouders kopen een licentie om leerlingen deze training aan te bieden.

Op de site staat: “Niet door diagonaal te lezen of je teksten aan te wijzen met je vinger. Dat is allang achterhaald door nieuwe inzichten. Je moet vaardigheden aanleren waardoor je meer kunt zien tijdens één oogfixatie. Leer je hersenen anders te gebruiken tijdens het lezen (dat is in elk geval nodig als je veel vanaf een computer moet lezen). Je kunt leren je ogen te ontspannen tijdens het lezen waardoor je langer achter elkaar informatie kunt opnemen. Onze training is ook geschikt voor dyslecten.”

Goed begrijpend lezen is de basis van elke studie. Beheers je die technieken niet, dan wordt studeren een langdurige en moeizame geschiedenis.

Jezelf testen: [ klik hier ]
Meer over ProRead: [ klik hier ]

proread

Is het einde van een betrouwbaar internet in zicht?

Het aantal problemen met internettoegang neemt wereldwijd sterk toe. Pessimisten voorspellen al het einde van een betrouwbaar internet. Wil je als instelling een tentamen of examen online inplannen, weet dan wat je doet.
Door: Allard Bijlsma

In een artikel in de Vlaamse krant [ De Morgen ]  van 29 september jl. wordt een somber beeld geschetst. In het onderwijs merken we het de laatste tijd vooral door de veelvuldig voorkomende Ddos-aanvallen en instellingen die getroffen zijn door ransomware. Steeds meer grote systemen, tot cloudaanbieders als Microsoft Azure, hebben de afgelopen weken soms vele dagen grote performanceproblemen gehad.

Verder zien we dat docenten steeds meer video en geluid koppelen aan hun Quayn-toetsen. Soms komen scholen tijdens hun ultieme test met 30 cursisten (lees: tijdens de toets) er pas achter dat het instellingsnetwerk hier grote problemen mee heeft.

De vraag is door dit alles gerechtvaardigd of het nog slim is om een tentamen een maand tevoren in te plannen voor online afname. Wie garandeert u dat er over een maand ook een stabiele internetverbinding actief is? In het bedrijfsleven wordt vooral bij internationals al steeds minder online geëxamineerd. Wij merken dat aan de groeiende belangstelling voor ons 100% offline werkende WinToets 5.

Vanaf 2017 zullen we een combiversie van Quayn en WinToets beschikbaar stellen, waarbij instellingen alle online toetsen gewoon zonder internet ook offline kunnen gaan afnemen. In 2010 dachten we nog dat WinToets eindig was, maar nu zien we weer een sterke groei van klanten die voor ‘online’ gaan voor het oefenen en ‘offline’ voor het beveiligd en betrouwbaar afnemen van examens.

>> Naar het artikel in De Morgen (wel even aanmelden bij Topics)

einde_internet

Waarom ons geheugen ons in de steek laat

Dankzij het internet, google maps, streepjescodes op producten en onze smartphones wordt het steeds minder belangrijk om veel te onthouden. In een supermarkt is het zelfs onverstandig om prijzen te onthouden, want tijdens het loopje door de winkel, kan een prijs al weer zijn aangepast. Telefoonnummers weet niemand meer, want die staan zo lekker op je telefoon opgeslagen. Weten waar plaatsen liggen? Steeds meer mensen weten zelfs niet eens waar de grote steden liggen. De routeplanner brengt je echter zonder problemen naar elke plek. Dus waarom zou je?
Door: Allard Bijlsma

Ook door de manier waarop we ons onderwijs inrichten, onthouden we steeds minder. Toen ik op de basisschool zat werd in de jaren dat je de topografie van Drenthe had geleerd, die elke keer weer herhaald. Nu leren de leerlingen deze topografie eenmalig en in de boeken komt men er nooit meer op terug. Steeds meer schoolboeken worden door een reeks van auteurs geschreven. Er is daardoor steeds minder samenhang en rode lijn te ontdekken. Elk hoofdstuk behandelt een deel van het OnderwijsBegrippenKader. Er is geen ruimte voor herhaling of verdieping. Juist bij het herhalen slijp je echter kennis in in je geheugen. Leerlingen staan steeds vaker ’s morgens op om nog snel even het proefwerk over te kijken. Aan het einde van de dag is een deel van die kennis al weer weggezakt. Alleen bij het examen wordt bij sommige vakken nog teruggegrepen op eerder opgedane kennis.

Internet zorgt er nog eens extra voor dat we bewust zorgen dat we dat wat we daar lezen niet onthouden. We hebben onszelf aangeleerd informatie daar te scannen, maar niet echt te lezen. Online boeken lezen mensen ook zelden helemaal uit of slaan hele stukken over. Hetzelfde geldt voor artikelen in Blendle en Bliyoo. Een cd die je vroeger kocht ging je helemaal luisteren. In Spotify hoppen we van nummer naar nummer en leren sommige platen zo nooit echt goed kennen. Laat staan dat we nog op hoesjes iets over de artiesten lezen of de ontstaangsgeschiedenis van zo’n plaat. Een compleet tv-programma van 45 minuten kunnen steeds minder mensen helemaal uitzitten. Onderwijl zijn ze actief op social media en wat ze op tv zien beklijft daardoor niet meer.

Bloggers en vloggers zorgen ervoor dat ze informatie doorgeven die zelden inhoudelijk correct is en ook nog eens kort-en-krachtig en veelal weinig onderbouwd. Als dat je referentiekader wordt, ga je verkeerde informatie opslaan in je geheugen. Het is later heel moeilijk daar dan de correcte informatie alsnog in te krijgen. In Beeld&Geluid is tot in 2017 de tentoonstelling ‘Let’s YouTube’ te zien. Vluchtige televisie wordt standaard en de inhoudelijke documentaire op tv verdwijnt.

Sommige toetsproducten proberen rekening te houden met het feit dat we het geleerde moeten herhalen of dat we na een tijdje weggezakte leerstof nog eens opnieuw moeten bekijken. De meeste programma’s baseren zich hierbij op de vergeetcurve van Ebbinghaus. Die gaat er vanuit dat zaken pas echt goed worden onthouden, als je één en ander steeds maar weer herhaalt. Ook Tony Buzan heeft veel gepubliceerd over methodes om je geheugen beter te trainen. Hij is ook de man achter het begrip mindmappen.

geheugen_steek

Verder lezen: [ klik hier voor het artikel van Lindsay Kolowich ] 
Meer over Let’s YouTube: [ klik hier ]

Wikipedia over Ebbinghaus: [ klik hier ]
Wikipedia over Tony Buzan: [ klik hier ]